மரங்களின் மீது விளம்பர போடுகளை அமைப்பதை தடுக்கவேண்டும் ! தமிழ்நாடு மக்க நலன் காக்கும் இயக்கம் மாநிலபொதுச்செயலாளார் கோரிக்கை !

FB_IMG_1532621945453

Faceinews Logo - Copy

மரங்களின் மீது விளம்பர போடுகளை அமைப்பதை தடுக்கவேண்டும் !  தமிழ்நாடு  மக்க நலன் காக்கும் இயக்கம் மாநிலபொதுச்செயலாளார் கோரிக்கை !

IMG-20180710-WA0562
தமிழகம் முழுவதும் சமிப காலமாக புதிய கலாச்சாரம் பரவி வருகிறது!மரங்களின் மீது ஆணிகளை கொண்டு மரங்களின் மீது அடித்தல் இரும்பு கம்பிகளால் கட்டுவது இதனால் மரங்களின் சிரத்தன்மை பாழ்படுகிறது இதை தடுக்கவும் வேண்டியும் தமிழக அரசை வலியுறுத்தி மனு

FB_IMG_1532321429077

Faceinews.com